Spielplan

Uhrzeit Spielnr. Heim Gast Ergebnis
18. Juli 2020
12:0010230101-1

Umpire Wesseling Vermins - Cologne Cardinals 2 (10230101-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Wesseling VerminsCologne Cardinals 2
15:3010230101-2

Umpire Wesseling Vermins - Cologne Cardinals 2 (10230101-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Wesseling VerminsCologne Cardinals 2
12:0010230102-1

Umpire Bonn Capitals 2 - Wuppertal Stingrays (10230102-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Bonn Capitals 2Wuppertal Stingrays
15:3010230102-2

Umpire Bonn Capitals 2 - Wuppertal Stingrays (10230102-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Bonn Capitals 2Wuppertal Stingrays
25. Juli 2020
12:0010230202-1

Umpire Wuppertal Stingrays - Wesseling Vermins (10230202-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Wuppertal StingraysWesseling Vermins
15:3010230202-2

Umpire Wuppertal Stingrays - Wesseling Vermins (10230202-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Wuppertal StingraysWesseling Vermins
26. Juli 2020
12:0010230201-1

Umpire Cologne Cardinals 2 - Bonn Capitals 2 (10230201-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Cologne Cardinals 2Bonn Capitals 2
15:3010230201-2

Umpire Cologne Cardinals 2 - Bonn Capitals 2 (10230201-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cologne Cardinals 2Bonn Capitals 2
02. August 2020
12:0010230302-1

Umpire Cologne Cardinals 2 - Wuppertal Stingrays (10230302-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cologne Cardinals 2Wuppertal Stingrays
15:3010230302-2

Umpire Cologne Cardinals 2 - Wuppertal Stingrays (10230302-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Cologne Cardinals 2Wuppertal Stingrays
08. August 2020
12:0010230402-1

Umpire Wuppertal Stingrays - Bonn Capitals 2 (10230402-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Wuppertal StingraysBonn Capitals 2
15:3010230402-2

Umpire Wuppertal Stingrays - Bonn Capitals 2 (10230402-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Wuppertal StingraysBonn Capitals 2
09. August 2020
12:0010230401-1

Umpire Cologne Cardinals 2 - Wesseling Vermins (10230401-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Cologne Cardinals 2Wesseling Vermins
15:3010230401-2

Umpire Cologne Cardinals 2 - Wesseling Vermins (10230401-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cologne Cardinals 2Wesseling Vermins
15. August 2020
12:0010230501-1

Umpire Bonn Capitals 2 - Cologne Cardinals 2 (10230501-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Bonn Capitals 2Cologne Cardinals 2
15:3010230501-2

Umpire Bonn Capitals 2 - Cologne Cardinals 2 (10230501-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Bonn Capitals 2Cologne Cardinals 2
12:0010230502-1

Umpire Wesseling Vermins - Wuppertal Stingrays (10230502-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Wesseling VerminsWuppertal Stingrays
15:3010230502-2

Umpire Wesseling Vermins - Wuppertal Stingrays (10230502-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Wesseling VerminsWuppertal Stingrays
22. August 2020
12:0010230601-1

Umpire Bonn Capitals 2 - Wesseling Vermins (10230601-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Bonn Capitals 2Wesseling Vermins
15:3010230601-2

Umpire Bonn Capitals 2 - Wesseling Vermins (10230601-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Bonn Capitals 2Wesseling Vermins
23. August 2020
12:0010230602-1

Umpire Wuppertal Stingrays - Cologne Cardinals 2 (10230602-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Wuppertal StingraysCologne Cardinals 2
15:3010230602-2

Umpire Wuppertal Stingrays - Cologne Cardinals 2 (10230602-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Wuppertal StingraysCologne Cardinals 2
29. August 2020
12:0010230701-1

Umpire Wesseling Vermins - Cologne Cardinals 2 (10230701-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Wesseling VerminsCologne Cardinals 2
15:3010230701-2

Umpire Wesseling Vermins - Cologne Cardinals 2 (10230701-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Wesseling VerminsCologne Cardinals 2
12:0010230702-1

Umpire Bonn Capitals 2 - Wuppertal Stingrays (10230702-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Bonn Capitals 2Wuppertal Stingrays
15:3010230702-2

Umpire Bonn Capitals 2 - Wuppertal Stingrays (10230702-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Bonn Capitals 2Wuppertal Stingrays
05. September 2020
12:0010230802-1

Umpire Wuppertal Stingrays - Wesseling Vermins (10230802-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Wuppertal StingraysWesseling Vermins
15:3010230802-2

Umpire Wuppertal Stingrays - Wesseling Vermins (10230802-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Wuppertal StingraysWesseling Vermins
06. September 2020
12:0010230801-1

Umpire Cologne Cardinals 2 - Bonn Capitals 2 (10230801-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cologne Cardinals 2Bonn Capitals 2
15:3010230801-2

Umpire Cologne Cardinals 2 - Bonn Capitals 2 (10230801-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Cologne Cardinals 2Bonn Capitals 2
12. September 2020
12:0010230901-1

Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals 2 (10230901-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Wesseling VerminsBonn Capitals 2
15:3010230901-2

Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals 2 (10230901-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Wesseling VerminsBonn Capitals 2
13. September 2020
12:0010230902-1

Umpire Cologne Cardinals 2 - Wuppertal Stingrays (10230902-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Cologne Cardinals 2Wuppertal Stingrays
15:3010230902-2

Umpire Cologne Cardinals 2 - Wuppertal Stingrays (10230902-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cologne Cardinals 2Wuppertal Stingrays
19. September 2020
12:0010230301-1

Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals 2 (10230301-1)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Andreas Danielzick (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Wesseling VerminsBonn Capitals 2
15:3010230301-2

Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals 2 (10230301-2)

Andreas Danielzick (HP)
Kevin Music (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Kevin Music (HP)
Andreas Thiemann (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andreas Thiemann (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Franz Lambrecht (1B)
Dirk Engel (HP)
Franz Lambrecht (HP)
Dirk Engel (1B)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Richard Luis Ramon (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Richard Luis Ramon (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Dirk Engel (HP)
Volker Hohneiker (HP)
Dirk Engel (1B)
Andre Reuter (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Andre Reuter (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Björn Bartz (1B)
Kevin Music (HP)
Björn Bartz (HP)
Kevin Music (1B)
Andre Reuter (1B)
Sebastian Latza (HP)
Andre Reuter (HP)
Sebastian Latza (1B)
Jochen Schulte (1B)
Sebastian Latza (HP)
Jochen Schulte (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Björn Bartz (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Kevin Music (1B)
Sebastian Latza (HP)
Kevin Music (HP)
Sebastian Latza (1B)
Björn Bartz (HP)
Volker Hohneiker (1B)
Björn Bartz (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Andre Reuter (1B)
Justin Douglas Van Epps (HP)
Andre Reuter (HP)
Justin Douglas Van Epps (1B)
Volker Hohneiker (HP)
Cäsar Michael Wächter (1B)
Volker Hohneiker (1B)
Cäsar Michael Wächter (HP)
Jochen Schulte (1B)
Dennis Langenbach (HP)
Jochen Schulte (HP)
Dennis Langenbach (1B)
Andreas Danielzick (HP)
Franz Lambrecht (1B)
Andreas Danielzick (1B)
Franz Lambrecht (HP)
Wesseling VerminsBonn Capitals 2

Spielplan als iCal-Datei

Spielplan als PDF